Onze vereniging heeft de ANBI-status. We zijn dus volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft ons fiscale voordelen op het gebied van onder andere erven, giften en schenken. Om deze status te krijgen en te houden moeten we een aantal zaken melden op onze website.
We zetten de gegevens voor de ANBI-status op een rijtje:

Naam EHBO vereniging Hellevoetsluis
Contactgegevens Martin Luther Kinglaan 20
3223 GH Hellevoetsluis
06 – 16 72 37 38
info@ehbohellevoetsluis.nl
www.ehbohellevoetsluis.nl
RSIN  Fiscaal nummer 816.554.493

Bestuur

 

Voorzitter:                         Cees Barendregt      voorzitter@ehbohellevoetsluis.nl
Penningmeester:            Jeroen Hassink         penningmeester@ehbohellevoetsluis.nl
Secretaris:                          Tineke Barendregt  secretaris@ehbohellevoetsluis.nl
Buitendienst:                    Karin de Sousa a.i.   buitendienst@ehbohellevoetsluis.nl

Algemeen bestuurslid: vacant
Algemeen bestuurslid:  Vacant 

Beleidsplan / Doelstelling

Wij zijn een  KNV EHBO vereniging die tot doel heeft:
– het geven van herhalingslessen voor onze leden, waarvan 97% wonend in Hellevoetsluis, om hun EH diploma geldig te houden.
– Het geven van een Eerste Hulp opleiding volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis
–  i.s.m. met stichting Reanimatie en AED-Onderwijs Voorne Reanimatie opleidingen  en herhalingstrainingen geven.
– De contributie zo laag mogelijk wil houden.
Beloningsbeleid Alle bestuursleden en leden zetten zich vrijwillig en zonder daarvoor een vergoeding te krijgen in voor de vereniging.
Eventuele onkosten voor activiteiten kunnen worden gedeclareerd, maar het streven is om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Vaak nemen onze leden deze kosten voor eigen rekening.
Doelstelling Wij als vereniging hebben ons als doel gesteld een ieder die zich aanmeld als lid zo goed mogelijk te onderwijzen en voor zover mogelijk, voor te bereiden op praktijk situaties.  Ook is het ons streven om bij allerlei  activiteiten en evenementen bij te dragen aan de veiligheid door zowel preventief als repressief op te treden. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan de leefbaarheid binnen onze gemeente. Doordat wij geen winst oogmerk hebben proberen wij de kosten voor beide doelstellingen voor u zo laag mogelijk te houden.

Activiteiten

Wij ondersteunen heel veel Hellevoetse sport en spel-vereningen (denk aan bijv. Schoolvoetbal / Korfbal / Hockey / Push / Natuurspeeltuin /KDO / Bibbergriezeltocht). Hierbij kijken we ook naar de portemonnee van de kleine niet commerciële verenigingen, zij betalen niet per ehbo-er bij ons. Ook ondersteunen we de Hellevoetse activiteiten zoals: Vestingpop, vestingdagen, Sinterklaasintocht, Vestingcode, Maritiemfestival, Voorne in Stelling.  Commerciële evenementen betalen wel per EHBO-er. 
Financiële verantwoording 

Klik hier voor het Jaarverslag van 2017.
Klik hier voor het Jaarverslag van 2018.
klik hier voor het Jaarverslag van 2019.
klik hier voor het Jaarverslag van 2020.
klik hier voor het Jaarverslag van 2021.
klik hier voor het Jaarverslag van 2022.
klik hier voor het Jaarverslag van 2023.